Overzicht

Waar en wanneer mag ik in de duinen bramen plukken?

Op welke plekken u bramen mag plukken is afhankelijk van het duingebied dat u bezoekt. In het Noordhollands Duinreservaat mag u in de maand augustus bramen plukken, ook buiten de wegen en de paden. Als u de aanduiding 'Niet toegankelijk' tegenkomt mag u in dat gebied geen bramen plukken. Dat geldt o.a. voor de zeereep en de infiltratiegebieden. Let op: Gaat u buiten wegen en paden, dan mag u uw hond niet meenemen (ook niet als hij kort aangelijnd is)!

In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is het niet toegestaan om bramen plukken.​​