Overzicht

Waarom en hoe bestrijdt PWN prunus in de duinen?

Prunus (Amerikaanse vogelkers, ook wel bekend als 'bospest') is een plant die in het verleden is geïmporteerd uit Noord-Amerika en aangeplant als bodemverbeteraar. Zoals veel uitheemse soorten, functioneert deze plant nauwelijks als gastheer voor insecten en schimmels. Hierdoor is hij minder snel vatbaar voor ziekten en aantastingen. Dit geeft hem een goede concurrentiepositie ten opzichte van inheemse soorten; deze boomvormer kan vrijwel ongehinderd doorwoekeren. In vier jaar tijd kan een kiemplantje uitgroeien tot besdrager.

Als beheerder van de duinen is PWN verantwoordelijk voor de instandhouding ervan, d.w.z. inclusief de kenmerkende duinbegroeiing. De prunus past daar niet in; door zijn woekerende gedrag verstoort hij het duinecosysteem, waarvan ook beschermde soorten deel uitmaken. Daarom wordt ertegen opgetreden, waarbij we op dit moment (oktober 2008) te maken hebben met grote achterstanden.

In de Kennemerduinen b.v. zal het werk zo'n 4 á 5 jaar in beslag nemen. Zowel aannemers, ons eigen team Onderhoud Natuur en Recreatie als vrijwilligersgroepen worden bij de bestrijding ingeschakeld. Ook u kunt als vrijwilliger uw bijdrage leveren!

Kijk voor meer informatie op onze website. Begrazing alleen (door geiten, schapen en grotere dieren) is niet afdoende. Wel zorgt de begrazing voor plaatselijk terugdringen, respectievelijk vertraging van het uitbreiden van de prunus.​​​​