Overzicht

Waarom zijn drones en metaaldetectors niet toegestaan?

Drones verstoren de fauna in een natuurgebied. Vooral vogels en grote grazers ondervinden hinder van het geluid dat drones produceren. Voor vogels is het silhouet van een drone bijvoorbeeld vergelijkbaar met een roofvogel en dat schrikt af. Daarnaast stoort het geluid ook de natuurgerichte bezoeker in zijn/haar natuurbeleving en rust.

Bekijk ook deze website van de Rijksoverheid over drones. Voor vluchten boven beschermde natuurgebieden, zoals de gebieden van PWN, heeft u namelijk een vergunning van de provincie nodig. Deze vergunningen worden soms uit gegeven voor het doen van onderzoek.

Metaaldetectoren zijn in het duin potentieel gevaarlijk omdat hier ook overblijfselen liggen uit WOII. Daarnaast is de duinnatuur kwetsbaar en moeten bezoekers op de paden blijven. Het is niet toegestaan om een metaaldetector bij u te dragen in het duingebied.

Lees hier al onze toegangsregels: www.pwn.nl/toegangsregels.