Overzicht

Wanneer wordt mijn opdracht voor het verplaatsen van de watermeter uitgevoerd?

Nadat de aanvraag is ingediend bij www.mijnaansluiting.nl duurt het in principe 13 weken voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Dit is de tijd die de netbeheerders en leidingleggende aannemers nodig hebben voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden. Denk hierbij ook aan het aanvragen en verkrijgen van vergunningen bij gemeente, provincie, hoogheemraadschap, bodemonderzoek op locatie en het voldoen aan diverse milieu procedures met een wettelijke bezwaar termijn.

Heeft u een aanvraag ingediend maar nog geen bevestiging ontvangen? Dan kunt u contact opnemen via mijnaansluiting.nl/contact. ​​​

Direct regelen