Overzicht

Wat is belasting op leidingwater (bol)?

Belasting op leidingwater (bol) is een heffing die door de Rijksoverheid wordt opgelegd. PWN brengt deze belasting in rekening over het geleverde drinkwater en draagt deze af aan de belastingdienst. De overheid wil met deze belasting stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. Dat is goed voor het milieu.

Hoe wordt belasting op leidingwater berekend?

Leidingwaterbelasting wordt per verbruiksperiode van 12 maanden doorberekend over een verbruik van maximaal 300m³ per aansluiting, oftewel WOZ-object. Al het waterverbruik daarboven wordt niet meer belast. Als een wateraansluiting meer dan één WOZ-object voorziet van drinkwater, dan geldt een maximum van 300 m³ maal het aantal WOZ-objecten.

Bijvoorbeeld: Zo wordt over een wateraansluiting met drie WOZ-objecten ten hoogste 900 m³ bol geheven. Is het aantal WOZ-objecten niet bij PWN bekend, dan wordt het gehele waterverbruik belast.

De hoogte van belasting op leidingwater wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Het actuele tarief vindt u op www.pwn.nl/tarieven >>

Hoe wordt een WOZ-object bepaald?

Een WOZ-object wordt door de gemeente vastgesteld en is te vinden is op het aanslagbiljet onroerende zaakbelasting of het taxatieverslag.

Vrijstelling van belasting op leidingwater boven 300m³

Verbruikt u per jaar meer dan 300 m³ drinkwater? Dan kunt u vrijgesteld worden van leidingwaterbelasting boven het waterverbruik van 300 m³ in 12 maanden per WOZ-object. Wij moeten dan wel beschikken over een door u ingevulde verklaring. Voorkom dat u teveel betaalt en vul de bol-verklaring in.

Verklaring belasting op leidingwater

Via een verklaring geeft u het aantal WOZ-objecten aan PWN door waarover belasting op leidingwater moet worden berekend. Door de verklaring in te vullen voorkomt u dat u teveel of te weinig belasting betaalt. De verklaring kunt u invullen via Mijn PWN of via ons formulier 'WOZ-objecten doorgeven'.

Formulier WOZ-objecten doorgeven

Meer informatie over belasting op leidingwater

Kijk voor meer informatie over bol op de website van de Rijksoverheid >>