Overzicht

Wat gebeurt er met het hout van gekapte bomen?

Waar het voor de ecologische weerbaarheid van het duin beter is om bomen te kappen, of zelfs bos te verwijderen, werken we samen met erkende aannemers voor het realiseren hiervan. Afhankelijk van de gewenste uitgangssituatie, wordt ofwel al het hout verwijderd uit het duin óf laten we het hout (deels) liggen.

Op het moment dat het beter is om hout uit het duin te verwijderen, om bijvoorbeeld ontwikkelingskansen te creëren voor duingraslandschap, stelt PWN het hout beschikbaar voor de aannemer. Hierdoor kunnen we de benodigde werkzaamheden kostenefficiënt uitvoeren. De aannemer zoekt in een dergelijk geval zelf naar een afzetmarkt. Stamhout (mits van goede kwaliteit) zal in veel gevallen opgaan in de houtproductie en versnipperde takken verdwijnen meestal naar een energieopwekking. Dit kan gaan om een biovergassing of energiecentrale, maar ook een kolencentrale is hierin niet uitgesloten.

In bossen waar bomen door ouderdom omwaaien/instorten blijft het hout uiteraard liggen om bij te dragen aan het ecosysteem.