Op veel plekken is drinkwater onmisbaar voor de dagelijkse activiteiten. Waar je ook komt; ons water moet overal veilig zijn. Dit geldt normaliter tot de watermeter bij mensen thuis. Maar voor bedrijven gaan we nog een stapje verder. Wij controleren namelijk ook de drinkwaterinstallaties achter de voordeur van bedrijven, die op onze waterleiding zijn aangesloten. Zo kunnen we situaties die mogelijk de kwaliteit van het drinkwater voor klanten, gasten en/of bewoners aantasten, tijdig signaleren én voorkomen. Samen met uw bedrijf zorgen we ervoor dat uw klanten, gasten en/of bewoners altijd kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater.