Bij PWN dragen we onder andere zorg voor de veiligheid en kwaliteit van het drinkwaterdistributienetwerk. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat het water veilig is tot aan de voordeur van huishoudens. Maar bij woongebouwen gaan we nog iets verder en controleren we de drinkwaterinstallatie in uw gebouw tot aan de kraan of een ander tappunt. Zo kunnen wij situaties die mogelijk de kwaliteit van het drinkwater aantasten, tijdig signaleren én voorkomen. Ook kunnen we voorkomen dat eventueel gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën of bacteriën uw drinkwaterinstallatie, of zelfs het openbare drinkwaternet van Noord-Holland, in kunnen stromen.

Hiernaast vindt u een overzicht van Veelgestelde vragen waarin u meer informatie vindt die geschikt is voor u.