water

PWN is drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in één. We leveren zuiver drinkwater aan bedrijven en aan meer dan 1,7 miljoen inwoners in Noord-Holland, met uitzondering van Amsterdam. Tegelijkertijd zorgt PWN in opdracht van de provincie Noord-Holland voor professioneel natuurbeheer van ruim 7.300 hectare natuur in de duingebieden.
 
PWN heeft als missie om duurzaam en uitstekend drinkwater en natuurbeheer te leveren, met en voor iedereen. Verdere informatie over de doelstelling van PWN is te vinden in het onderdeel ‘PWN en haar omgeving’. Onze sociale verantwoordelijkheid is onderdeel van onze visie en strategische pijlers en vormgegeven zoals hieronder verder in dit verslag wordt toegelicht.

PWN voert een open dialoog met belanghebbenden, zoals klanten, samenwerkingspartners, overheden en medewerkers. De uitkomsten van deze stakeholderdialoog geven structuur aan dit jaarverslag. De dialoog heeft een duidelijk beeld opgeleverd van wat stakeholders belangrijk vinden en waarover zij in het jaarverslag meer willen lezen: de acht materiële thema’s.

Dit jaarverslag werd opgesteld vanuit de richtlijnen van GRI Standards Core, de internationale standaard in duurzaamheidsverslaglegging. Via acht materiële thema’s geven we inzicht in onze activiteiten, dilemma’s en resultaten. Ook laten we zien welke risico’s we onderkennen en welke impact we per thema bereiken op de drie aspecten van duurzaamheid: milieu, mens en economie.

Met dit jaarverslag legt PWN verantwoording af over haar activiteiten in het kalenderjaar 2018. Het jaarverslag heeft betrekking op N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, haar dochterondernemingen PWNT Holding B.V., Aquanet B.V. en De Kennemer Duincampings B.V. en de proportioneel geconsolideerde deelneming N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (W.R.K.).