header.jpg

In dit jaarverslag leest u over de ontwikkelingen bij PWN in 2020. Er komt veel op ons af de komende decennia. Het klimaat verandert, de kwaliteit van onze bron en de natuur staat onder druk, we staan aan de vooravond van de energietransitie. Bovendien zien we de vraag naar drinkwater stijgen als gevolg van bevolkingsgroei. Als antwoord op al die ontwikkelingen heeft PWN een doordachte koers uitgezet en maken we onze organisatie klaar voor de toekomst. De ondernemingsvisie legt onze doelen vast voor 2025 en verder.