Deze bijzondere locatie, midden in het Noordhollands Duinreservaat, heeft zich ontwikkeld tot een gebied met veel natuurwaarde. De natuurijsbaan is al jaren het leefgebied voor de zeldzame en beschermde gevlekte witsnuitlibel. Dat deze soort zich hier thuis voelt, zegt iets over de hoge waterkwaliteit, de waterplanten en de oeverbegroeiing. Die is dan goed op orde waar veel andere soorten van profiteren.

Maar de oever van de ijsbaan groeide langzaam dicht met bomen en het water raakte steeds dichter begroeid met riet. Om de libellen en daarmee vele andere soorten weer meer ruimte te geven werd de natuurijsbaan in de herfst van 2020 nog natuurvriendelijker ingericht. Hierbij werd ook het wandelpad langs de ijsbaan verlegd. Het nieuwe wandelpad is smaller en loopt langs het hekwerk van landgoed Duin & Bosch. De nieuwe wandelroute valt net als het oude pad binnen de fietsersregeling en is van zonsopgang tot 10:30 toegankelijk voor fietsers en mountainbikers.