Overzicht

Onderhoudswerkzaamheden in het Noordhollands Duinreservaat

Gezonde duinen zijn sterke duinen. Maar om gezond te blijven hebben de duinen soms een beetje hulp nodig.Dat doen we het gehele jaar op verschillende manieren, zoals door te maaien, te plaggen en met de inzet van begrazing. De komende maanden gaan we op vier locaties in het Noordhollands Duinreservaat dichtgegroeide gebieden meer open maken. Op sommige plekken zijn de werkzaamheden zichtbaar voor de bezoekers aan het duingebied.

 

Wat gaat er per locatie gebeuren?

  1. Langs de Johanna's weg stonden voormalige dienstwoningen. Deze zijn onlangs gesloopt. Nu geven we de duinnatuur meer ruimte door de tuinen en de grond van de woningen terug te geven aan de natuur. Kortom, de tuin wordt weer duin. 
  2. Vlakbij parkeerplaats Diederik aan de Heereweg gaan we enkele duindoornbosjes afzagen en verwijderen we de bovenste bodemlaag, zodat hier weer open duingrasland kan terugkeren.
  3. Bij de Westerberg (ten noordwesten van de parkeerplaats) maaien we oude en (bijna) dode duindoornen om. Zo komt er meer openheid en krijgen de jonge exemplaren en andere soorten planten meer ruimte. Er zal meer diversiteit aan planten en dieren ontstaan, waar bijvoorbeeld insecten weer van profiteren.   
  4. Op het Melkvlak (ten oosten van de Van Speyklaan en ten zuiden van de Staringweg) wordt in een dichtbegroeid struikgebied ongeveer de helft van de struiken afgezaagd. Hiermee kan de natuur van het Melkvlak zich weer herstellen. Ook wordt een klein bosje gekapt zodat de wind zijn werk nog beter kan doen en het Melkvlak open blijft.

Wilt u meer weten over het verwijderen van bomen en struiken? Bekijk dan Waarom kapt PWN bomen in het duingebied? | PWN

 

Hoe gaat het worden?

Boswachter Dave Nanne: “Er zal een meer open grasland ontstaan met grassen, plekken met zand, en een enkele boom en struik. Op andere plekken in het duingebied hebben we de natuur al eerder op een vergelijkbare manier succesvol een handje geholpen. Typische duinsoorten, zoals bloeiende kruiden, en daarmee ook vogels en vlinders zijn hier teruggekeerd en voelen zich er weer thuis.”

Afbeelding
Graslandgebied - Dave Nanne

Een voorbeeld van hoe het gebied er na de werkzaamheden uit gaat zien. Deze foto is genomen in een ander deel van het Melkvlak dat openheid biedt. Foto: PWN Dave Nanne

 

De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door financiële steun van Provincie Noord-Holland.   

Afbeelding
Provincie Noord Holland logo