Noorderstraat duin foto Johan Wieland

Natuurbeheer

De duinen in Nederland zijn uniek natuurgebied en zelfs internationaal van groot belang

Werken aan de duinen

Duinen hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad op mensen: weids, stil en met veel bijzondere flora en fauna. Er zijn zelfs planten en dieren die zich gespecialiseerd hebben om in de unieke open duinnatuur te (over)leven zoals het duinviooltje, de blauwvleugelsprinkhaan, duinparelmoervlinder, tapuit en strandzandloopkever. Duinen zijn ook een onmisbare schakel in de kustbescherming en hebben een cruciale rol in het proces van drinkwaterzuivering. Bij PWN zetten onze biologen, ecologen, boswachters, vrijwilligers en nog veel meer betrokken collega’s zich elke dag in voor een gezond en toekomstbestendig duingebied. Ons groene hart vormt de basis voor alles wat we doen.  

Geen boom verdwijnt ‘zomaar’, zonder een plan en zonder dat er over nagedacht is. We handelen altijd vanuit ons groene hart en maatregelen die we nemen worden getoetst aan strenge wet- en regelgeving. Alles wat we doen draagt bij aan onze belangrijkste opgave: instandhouding van de internationaal unieke open duinnatuur met bijzondere natuurwaarden en rijke biodiversiteit. We houden u op deze website graag op de hoogte van actuele beheerwerkzaamheden in het duin. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.