Overzicht

Wat kost een watertappunt voor buiten?

Bekijk onze tarievenpagina voor de actuele prijs. Dit is de kostprijs, wij maken geen winst op de tappunten. In het tarief zit inbegrepen: de watertap, de put met meteropstelling, de aanleg en plaatsing hiervan, het waterverbruik, onderhoud en service, 24 uurs storingsdienst en regelmatige controle van de waterkwaliteit. En uiteraard ook een vast aanspreekpunt binnen PWN.

 

> Lees meer over de PWN Watertap