Sinds jaar en dag wordt gebied de Vlotter in Heemskerk bewerkt, bewoond en bewandeld. Zo stond hier in vroegere dagen een landhuis met verschillende bijgebouwen. Het gebied was ook lang als tuinbouwgrond in gebruik. Tot ongeveer 1960 bestond de Vlotter uit kleinschalige tuintjes omringt met elzenhagen. Daarna is het grondgebruik intensiever geworden en zijn plant- en diersoorten uit het gebied verdwenen. Tot 2022. Toen is het gebied heringericht en is er ruimte ontstaan voor recreatie, een gezonde waterhuishouding en bijzondere natuur.