PWN heeft ervoor gekozen om alle vrijwilligers die werken voor PWN onder te brengen in een aparte stichting, te weten Stichting PWN Vrijwilligers. Op deze wijze kunnen een aantal zaken beter worden geregeld en worden afgestemd op de specifieke behoeften van en voor vrijwilligers. Onkostenvergoedingen kunnen in lijn worden gebracht met de kaders vanuit de belastingwetgeving en verzekeringen voor alle vrijwilligers kunnen eenvoudig worden afgesloten.

De vrijwilligers hebben allen een vrijwilligersovereenkomst met de Stichting PWN Vrijwilligers. PWN afdeling Natuur & Beleving is via het beheer dat uitgevoerd wordt door boswachters, biologen en ecologen, opdrachtgever van de duinwerkzaamheden. De werkzaamheden die worden verricht vallen binnen PWN verantwoordelijkheid.

De vrijwilliger is een onmisbare schakel in alle werkzaamheden en contacten die zo noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van natuurbeheer en voorlichting en educatie over de natuur. Zij zorgen ervoor dat PWN een veel grotere positieve impact kan maken op onze omgeving.