In de vrijwilligersactiviteiten onderscheiden we drie gebieden: tellers, herstellers en vertellers.

Tellers doen onderzoek en monitoren soorten planten, dieren en mossen. Zij zorgen ervoor dat de effecten van het beheer zichtbaar worden in data en helpen mee bij onderzoeksprojecten. De herstellers werken in de uitvoering van het beheer door te knippen, snoeien, paden en rasters te controleren en allerlei andere taken om het duin in een goede conditie te krijgen en te houden. En de vertellers geven informatie over de gebieden en de natuur aan bezoekers, scholen en groepen. Dit doen ze vanuit de bezoekerscentra en in het duingebied.