duin landschap ruiter

De binnenduinrand

Duinen & binnenduinrand, samen sterker

Ruimte voor water, natuur en recreatie in Noord-Holland

PWN is het drinkwaterbedrijf van Noord-Holland en natuurbeheerder in een groot deel van de duinen tussen Zandvoort en Bergen. Als maatschappelijke organisatie zien we veel op ons afkomen zoals een stijgende watervraag, afnemende biodiversiteit en toename van recreatie. Maar minstens zo belangrijk zijn de gezamenlijke opgaven waar we met elkaar voor staan: klimaatverandering, bevolkingsgroei en de stikstofcrisis. Urgente maatschappelijke opgaven die om samenwerking en innovatieve oplossingen vragen. Daarom kijken we bij PWN ook over de rand van het duingebied heen: richting de binnenduinrand.