Het duinlandschap is voortdurend in ontwikkeling. Bezoekers helpen ons om de veranderingen in dit landschap te volgen. Door foto's te maken komen we meer te weten over de effecten van klimaatverandering, ons natuurbeheer en de grote grazers die in onze gebieden lopen.