Stuivende duinen

Gezonde duinen zijn altijd in beweging

De duinen in Nederland zijn uniek natuurgebied en hebben een grote aantrekkingskracht op mensen: weids, stil en met veel bijzondere planten en dieren. Meer dan vijftig procent van alle soorten planten en dieren die in Nederland voorkomen vind je in de duinen. 

De duinen beschermen ons ook tegen overstromingsgevaar. Het zijn ‘natuurlijke dijken’ met een belangrijke functie in de kustbescherming. De zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Daarom wordt een robuust duingebied steeds belangrijker als natuurlijke schakel in de bescherming van het achterland tegen overstromingen.   

Om deze reden is het belangrijk dat we gezonde en sterke duinen houden. Maar wanneer zijn duinen gezond en sterk? Als ze kunnen stuiven, in beweging blijven en zich blijven vernieuwen. Kortom, als de wind vrij spel heeft.