Tussen 2011 en 2013 zijn er in de zeereep bij de Kennemerduinen op vijf plekken sleuven gegraven om de wind weer toegang tot het duin te geven. Vijf, in het verlengde van deze sleuven liggende, paraboolduinen zijn van hun begroeiing en wortellaag ontdaan. De wind heeft vrij spel op het kale zand gekregen. Hiermee is een eeuwenoud proces weer in ere hersteld.