Overzicht

Vernieuwen fietspad Delverspad in Egmond aan den Hoef

Delverspad-vernieuwen-fietspad

We zijn gestart met werkzaamheden om het noordelijke deel van het fietspad het Delverspad in Egmond aan den Hoef toekomstbestendig te maken. We vervangen de vervuilde fundering door duurzaam en schoon betongranulaat en het oude asfalt door betonklinkers. Op deze manier is het zeer drukke fietspad het Delverspad weer decennialang prettig te gebruiken als verbindingsroute voor fietsers in de nabijheid van het Noordhollands Duinreservaat.  

Door het vernieuwen van het Delverspad zorgen we dat de weg beter past bij de uitstraling van het natuurgebied en het wegdek weer vlak is.  

We vinden het belangrijk om te blijven investeren in de fietspaden in het Noordhollands Duinreservaat. Jaarlijks renoveren we 1 of meerdere paden. Hierbij worden de paden met een slecht wegdek of asfalt wegdek geprioriteerd. Zo wordt asfalt geleidelijk uit het natuurgebied uitgefaseerd. 

Door de werkzaamheden is het Delverspad op dit moment niet toegankelijk. De renovatiewerkzaamheden duren naar verwachting tot en met 22 december 2023.