undefined

Duinen & binnenduinrand, samen sterker

PWN is het drinkwaterbedrijf van Noord-Holland en natuurbeheerder in een groot deel van de duinen tussen Zandvoort en Bergen. Als maatschappelijke organisatie zien we veel op ons afkomen zoals een stijgende watervraag, afnemende biodiversiteit en toename van recreatie. Maar minstens zo belangrijk zijn de gezamenlijke opgaven waar we met elkaar voor staan: klimaatverandering, bevolkingsgroei en de stikstofcrisis. Urgente maatschappelijke opgaven die om samenwerking en innovatieve oplossingen vragen. Daarom kijken we bij PWN ook over de rand van het duingebied heen: richting de binnenduinrand.

In de binnenduinrand komen veel maatschappelijke functies bij elkaar: watervoorziening, voedselvoorziening, biodiversiteit en ook wonen, werken en ontspannen. We kunnen en moeten veel meer gebruik maken van de kracht en het aanpassingsvermogen van de natuur. Als we gezamenlijk in staat zijn de maatschappelijke functies met elkaar te verbinden, dan ontstaat een sterke, gezonde en klimaatbestendige binnenduinrand voor toekomstige generaties.

Laten we samen optrekken!